Squid Proxy Server

پروکسی سرور نرم افزاری است که در یک شبکه حد واسط بین اینترنت و کاربران واقع می شود ، فلسفه ایجاد پروکسی سرور قرار دادن یک خط اینترنت در اختیار تعداد بیش از یک نفر استفاده کننده در یک شبکه بوده است ولی بعدها امکانات و قابلیتهایی به پروکسی سرور افزوده شد که کاربرد آن فراتر از به اشتراک نهادن خطوط اینترنت کرد . بطور کلی پروکسی سرور ها در چند مورد کلی استفاده می شوند. 
کاربرد اول : همان به اشتراک گذاشتن یک خط اینترنت برای چند کاربر است که باعث کاهش هزینه و کنترل کاربران و همچنین ایجاد امنیت بیشتر می شود . 
کاربرد دوم : پروکسی سرورها در سایتهای اینترنتی به عنوان Firewall می باشد . 
کاربرد سوم : که امروزه از آن بسیار استفاده می شود ، Caching اطلاعات است . 
ویژگی های Proxy Server 
ویژگی اول : با استفاده از پروکسی سرور می توان از اکثریت پروتکلهای موجود در شبکه های محلی در محدوده نرم افزار های کاربردی در شبکه های LAN مرتبط با اینترنت استفاده کرد.
ویژگی دوم : با Cache کردن اطلاعاتی که بیشتر استفاده می شود و با بروز نگه داشتن آنها ، قابلیت سرویسهای اینترنت نمایان تر شده و مقدار قابل توجهی در پهنای باند ارتباطی صرفه جویی می گردد. 
ویژگی سوم : امکانات ویژه ای برای ایجاد امنیت در شبکه دارد . معمولا در شبکه ها دو دسته امنیت اطلاعاتی مد نظر است . یکی انکه همه کاربران شبکه نتوانند از همه سایت ها استفاده کنند. 

Squid Proxy Server

اسکویید یک پروکسی OpenSource با قابلیت کش کردن صفحات وب است . 
اسکویید قابلیت های زیادی دارد که مدیر شبکه را برای استفاده از آن ترغیب می کند ، مانند :
با اسکویید می توانید در مصرف پهنای باند شبکه صفه جویی کرد.
سرعت دسترسی کاربران را به صفحات اینترنتی به طور محسوسی افزایش می دهد.
از کلاینت های درون شبکه در مقابل شبکه اینترنت حفاظت می کند. 
اطلاعات کاملی از وضعیت ترافیک وب شبکه بدست آورید.
از دسترسی کاربران به صفحات وب و محتوای غیرمجاز جلوگیری کنید.