درباره ما

شرکت هوشمند رايانه شرق داراي عضويت شوراي عالي انفورماتيك به شماره ۱۱۹۸۳۷-۱۱۴ و عضويت نظام صنفي رايانه به شماره ۸۵۱۸۲۹ با بيش از ۱۳ سال سابقه فعال در امر امنيت شبکه و پياده سازی بستر های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه در جهت ارتقاء سطح کيفی و کمی ارتباطات رايانه ای و بستر سازی الکترونيکی گامهای بلندی برداشته است .

اينک با توجه به تجارب گرانبها و متخصصين امور خاص امنيت شبکه , آماده ارائه مشاوره وخدمات پياده سازی می باشد