VMware VSPhere

چیست؟ این تکنولوژی به شما اجازه میدهد که چند سیستم عامل را هم زمان بر روی یک سرور اجرا نمایید برای بسیاری از متخصصان به معنای نصب VMware و یا Virtual Server/PC است. که این مسئله در Datacenter ها کاملا” متفاوت می باشد یعنی باید از سیستم هایی مانند ESX و Hyper-V استفاده کرد. Type های مختلف Virtualization: Virtualization Management Layer: که به آن Hosted نیز می گویند این همان Virtualization می باشد که شما ممکن است در کامپیوتر شخصی خود استفاده کنید. توضیح آن به این صورت است. تصور کنید شما درپایین ترین لایه دارای سخت افزار هایی معمولی مانند CPU ،RAM ،Disk و LAN هستید و در لایه بالاتر از آن سیستم عامل مانند XP و یا WIN7 و در یک لایه بالا تر نرم افزار Virtualization مانند VMware Workstation و یا Virtual PC که به آنها Hosted می گویند و در یک لایه بالاتر سیستم های Guest یا همان Virtual Machine ها قرار گرفته اند. پس اینطور می توان گفت که این VMها درون نرم افزار Virtualization قرار گرفته اند. در تصویر زیر می توان این لایه ها را مشاهده کرد.